chomp SMS: na „textovky“ s plnou polní

chomp_sms_ico

Aplikací na správu SMS a MMS je v Obchodě Play nespočet, takže najít tu ideální není právě jednoduché. Vybírat můžete z prostých programů, poskytujících jen nezbytné funkce, nebo naopak z propracovaných systémů, zvládajících například automatické odesílání zpráv v zadaný den a čas. Právě do druhé kategorie patří chomp SMS, který jsme podrobili redakčnímu testu. S tím, co umí, vás nyní seznámíme v následujících řádcích.

chomp SMS: na textovky s plnou polní chomp SMS: na textovky s plnou polní

Obsah

Co chomp SMS slibuje?

Autoři z vývojářského studia Delicious Inc. (ve článku Textra SMS: rychlý a jednoduchý správce vašich SMSek jsme podrobně otestovali jejich jednodušší alternativní aplikaci pro správu SMS) popisují chomp SMS jako „nadupanou alternativu k výchozí aplikaci pro správu textových a multimediálních zpráv.“ Vyzdvihují její jednoduchost, intuitivnost a rychlost, přičemž podotýkají, že si tento program stáhlo již více než pět milionů uživatelů z celého světa.

Z mnoha rozšiřujících funkcí stojí za zmínku:

 • podpora více než osmi stovek smajlíků,
 • možnost uzamčení aplikace PINem,
 • ochrana zprávy před smazáním,
 • plánování automatického odeslání SMS v zadaný den a čas (vhodné například pro připomenutí či přání k svátkům a narozeninám),
 • přerušení odesílání zprávy,
 • zálohování nastavení,
 • blokování respektive automatické mazání zpráv od vybraných kontaktů,
 • automatické podpisy,
 • textové šablony,
 • okno pro rychlou odpověď na odemykací obrazovce,
 • lepší podpora MMS,
 • skupinové zprávy,
 • možnost nastavení barvy a způsobu blikání indikační LED,
 • typy a vzory vibrací,
 • barvy, typy, velikosti písma a pozadí

La meilleure application de messagerie sur Android | ChompSMS

La meilleure application de messagerie sur Android | ChompSMS

Jak chomp SMS funguje v praxi?

chomp SMS jsme nainstalovali na redakční Samsung Galaxy S3 s alternativní ROM CyanogenMod 11 M6 (Android 4.4.2), kde byl původně jako výchozí program na textové zprávy používán Hangouts. Na skutečnost, že není výchozí aplikací pro odesílání SMS také chomp SMS upozornil hned po spuštění výrazným upozorněním, situovaným nad seznamem zpráv. Stačilo ale klepnout na tlačítko Jako výchozí, v dialogu potvrdit, že si přejeme používat tento program, a rázem jsme měli po starostech.

chomp SMS není výchozí aplikací pro odesílání SMS chomp SMS není výchozí aplikací pro odesílání SMS

Přejeme si používat tento program Přejeme si používat tento program

Rozhraní aplikace odpovídá zavedeným trendům – textové zprávy jsou tedy sdruženy podle kontaktů, podle kterých jsou seskupeny na hlavní obrazovce. Pokud klepnete na kontakt, zobrazí se veškerá s ním proběhlá konverzace formou dialogu dvou stran v různobarevných bublinách. Přímo z tohoto dialogu lze na zprávu také odpovědět skrze textové pole v dolní části.

Textové zprávy jsou sdruženy podle kontaktů Textové zprávy jsou sdruženy podle kontaktů

Konverzace formou dialogu dvou stran Konverzace formou dialogu dvou stran

Hlavní obrazovka

Kromě seznamu konverzací, který je seřazen od nejnovější po nejstarší (zobrazuje čas poslední SMS, nikoli ovšem směr, kterým putovala), najdete v horní liště dvě tlačítka.

Tlačítkem se symbolem „plus“ vytvoříte novou zprávu, což zpravidla využijete v okamžicích, kdy hodláte psát příjemci, se kterým zatím nemáte žádnou konverzaci (v takovém případě by bylo rychlejší odpovědět z konverzace). Příjemce je možné zadat buď jménem (v takovém případě se v rozbalovací nabídce postupně filtrují odpovídající položky), nebo vybrat z adresáře. Jednu SMS lze přitom poslat více příjemcům současně. Do textového pole poté zadáte text zprávy a odešlete klepnutím na tlačítko se symbolem šipky.

Příjemce je možné zadat jménem Příjemce je možné zadat jménem

Příjemce je lze vybrat z adresáře Příjemce je lze vybrat z adresáře

Odešlete tlačítkem se symbolem šipky Odešlete tlačítkem se symbolem šipky

Skrze kontextovou nabídku je možné přidat zprávě předmět (v takovém případě bude odeslána jako MMS) a připojit soubor (obrázek či video z galerie nebo pořízené fotoaparátem telefonu, případně zvukový záznam či odkaz na Dropbox).

Kontextová nabídka Kontextová nabídka

Vložení předmětu Vložení předmětu

Přiložení souboru Přiložení souboru

V kontextové nabídce hlavní obrazovky najdete odkaz do nastavení, možnost smazání více nebo všech konverzací, odkaz na seznam provedených změn, případně, pokud jsou v konverzacích nepřečtené zprávy, jejich označení jako přečtených nebo přečtení.

Kontextová nabídka hlavní obrazovky Kontextová nabídka hlavní obrazovky

Seznam změn provedených v posledních verzích Seznam změn provedených v posledních verzích

Další možnosti se zobrazí, pokud dlouze tapnete na některou z konverzací:

Kontextová nabídka konverzace Kontextová nabídka konverzace

Detaily kontaktu Detaily kontaktu

Nastavení upozornění Nastavení upozornění

 • Detaily kontaktu – zobrazí kontakt v adresáři se všemi k němu uloženými podrobnostmi. Pokud kontakt v adresáři není, můžete ho skrze tuto nabídku přidat.
 • Volat – vytočí telefonní číslo, ze kterého probíhala konverzace.
 • Oznámení – specifický způsob upozorňování na SMS od zvoleného kontaktu. Můžete nastavit, že na SMS od kontaktu nechcete, nebo naopak vybrat vlastní vyzvánění, barvu blikání LED, vibrace (vždy/nikdy/jen v tichém režimu) a jejich styl.
 • Smazat – vymaže celou konverzaci s daným kontaktem.
 • Přidat do Blacklistu – zařadí kontakt na blacklist, což v praxi znamená, že veškeré SMS z daného čísla budou hned po doručení bez upozornění smazány.
 • Odeslat e-mailem – odešle prostřednictvím elektronické pošty celý dosavadní dialog s daným kontaktem. Konverzace je odesílána jako příloha – textový soubor zabalený v archivu ZIP.

Nastavení barvy LED pro kontakt Nastavení barvy LED pro kontakt

Nastavení vyzvánění pro kontakt Nastavení vyzvánění pro kontakt

Odeslání konverzace s kontaktem e-mailem Odeslání konverzace s kontaktem e-mailem

Konverzace s kontaktem

Konverzace s kontaktem má rozhraní obvyklé pro tento typ programu či podobné „chatovací“ aplikace. V záhlaví tak najdete avatar, jméno a telefonní číslo, zbytek okna pak zabírají „bubliny“, vyjadřující proběhlý dialog. U odeslaných zpráv je zobrazováno datum a čas doručení. Textové pole v dolní části okna slouží k rychlému napsání a odeslání odpovědi. Tlačítko + po levé straně řádku nabídne kromě stovek emotikon také čtyři šedá tlačítka, jejichž význam si nyní probereme:

Konverzace s kontaktem Konverzace s kontaktem

Psaní odpovědi Psaní odpovědi

Emotikony a tlačítka Emotikony a tlačítka

 • Připojení souboru – v takovém případě bude zpráva odeslána jako MMS. Připojit lze obrázek či video z galerie, nebo pořízené fotoaparátem, zvuk, případně odkaz na soubor v Dropboxu.
 • Připojení kontaktu – kontakt, který vyberete z adresáře, je do SMS vložen jako běžný text. Skládá se ze jména a telefonního čísla. Odesílání dalších údajů (například e-mailové či poštovní adresy) není podporováno.
 • Vložení textové šablony – tuto funkci oceníte, pokud často používáte ustálené obraty, nebo posíláte SMS se stejným zněním. Šablony lze definovat v nastavení v sekci Šablony.
 • Plánované odeslání v zadaný den a čas – můžete určit příjemce, text zprávy, datum a čas. V některých případech bude jistě užitečné také automatické opakované odesílání v zadané periodě (každý den/každý týden/každé dva týdny/každý měsíc/každý rok).

Připojení souboru Připojení souboru

Připojení kontaktu Připojení kontaktu

Plánované odeslání Plánované odeslání

V kontextové nabídce v pravém horním rohu obrazovky pak najdete vstup do nastavení aplikace, volání kontaktu, smazání celé konverzace (volitelně včetně uzamčených zpráv), vložení předmětu a připojení souboru.

Kontextová nabídka konverzace Kontextová nabídka konverzace

Smazání konverzace Smazání konverzace

Dlouhé tapnutí na zprávě nabídne:

 • Uzamknout zprávu – ochrana před smazáním během mazání konverzace.
 • Přidat jako šablonu – vloží text SMS do seznamu šablon, které můžete později znovu použít.
 • Přeposlat – předání zprávy dalšímu kontaktu.
 • Zkopírovat text zprávy – zkopíruje text SMS do systémové schránky, takže ho můžete vložit do jiné aplikace.
 • Detaily zprávy – podrobnosti jako je typ, číslo odesílatele, datum a čas odeslání a přijetí.
 • Smazat zprávu – vymaže SMS z konverzace.
 • Mluvený text – přečte text pomocí hlasové syntézy.

Kontextová nabídka zprávy Kontextová nabídka zprávy

Detaily zprávy Detaily zprávy

Možnosti nastavení

Několikrát jsme v nabídkách aplikace zahlédli odkaz pro vstup do nastavení. Pojďme se nyní podívat, co v této sekci můžete ovlivnit.

V sekci Podpora je připravena možnost odeslání zpětné vazby nebo nápadu, případně vstupu do znalostní báze.

Sekce Nastavení Sekce Nastavení

Sekce Podpora Sekce Podpora

Odeslání zpětné vazby Odeslání zpětné vazby

Překvapivě krátká, ale efektivní je sekce Nastavení SMS a MMS – můžete zde zapnout doručenky, zmenšování SMS zpráv (ořezávání diakritiky, pokud by kvůli ní SMS přesáhla limit jedné zprávy), rozdělování zpráv v sítích CDMA, nastavit MMS a skupinové MMS.

Pod položkou Oznámení lze zapnout a konfigurovat oznamování doručených zpráv. Volitelně lze aktivovat Okno rychlé odpovědi, zobrazující právě přijatou SMS v plovoucím okně s možností odeslání odpovědi, a to i na odemykací obrazovce. Dále je možné nastavit vyzváněcí tón, barvu blikání LED, typ vibrací, opakované upozornění, ovlivnit chování v průběhu hovoru či poslechu hudby, zvolit barvu ikony v oznamovací oblasti a další parametry.

Nastavení SMS a MMS Nastavení SMS a MMS

Sekce Oznámení Sekce Oznámení

Okno rychlé odpovědi Okno rychlé odpovědi

K tomu, abyste mohli změnit vzhled aplikace prostřednictvím grafických motivů, budete muset nejprve nainstalovat chomp SMS theme add-on (aplikace je velká 404 KB).

Aplikace nebyla nalezena. :-(

Poté si budete moci vybírat z pěti připravených motivů, které můžete dále upravovat podle svých představ. Měnit lze prakticky všechny položky seznamu konverzací i samotných zpráv, takže v konečném důsledku může aplikace chomp SMS vypadat úplně jinak, než jak ji připravili její autoři.

Grafické motivy Grafické motivy

Grafické motivy Grafické motivy

Grafické motivy Grafické motivy

Možnosti úpravy motivu Možnosti úpravy motivu

Možnosti úpravy motivu Možnosti úpravy motivu

Možnosti úpravy motivu Možnosti úpravy motivu

Pod položkou Obrázek kontaktu můžete ovlivnit, zda má být zobrazován avatar v seznamu konverzací a v záhlaví konverzace. Volitelně je možné zapnout zobrazování ikony také v samotné konverzaci vedle bublin s textem.

Obrázek kontaktu Obrázek kontaktu

Konverzace s avatary Konverzace s avatary

Šablony – výše jsme si ukázali, jak do textových šablon přidat text již existující SMS. V této sekci lze šablony spravovat – tedy vytvářet, upravovat a mazat. Způsob vkládání šablony do zprávy jsme si ukázali v kapitole Konverzace s kontaktem.

Šablony Šablony

Šablony Šablony

Šablony Šablony

Plánované odeslání zpráv – i na tuto funkci jsme již narazili v kapitole Konverzace s kontaktem. V nastavení pak lze prohlížet naplánované SMS, případně je smazat.

Zpoždění odeslání – stalo se vám někdy, že jste si během odesílání zprávy uvědomili nějakou chybu a chtěli byste proces přerušit? V této sekci lze nastavit prodlevu mezi stisknutím tlačítka pro odeslání a skutečnou realizací o 1/1,5/2/2,5/3 sekundy. Tento čas pak můžete využít k přerušení odesílání.

Plánované odeslání zpráv Plánované odeslání zpráv

Zpoždění odeslání Zpoždění odeslání

Zpoždění odeslání Zpoždění odeslání

Zabezpečení a Blacklist – pokud dbáte o své soukromí a nepřejete si, aby se k vašim SMSkám dostal každý, kdo bude mít telefon v ruce, můžete podmínit spuštění programu zadáním PINu. V téže sekci také najdete seznam kontaktů, od kterých jsou doručené SMS automaticky mazány. Tyto kontakty lze v případě potřeby odblokovat.

Záloha a obnova – aplikace podporuje zálohu nastavení na paměťovou kartu, odkud ho lze také obnovit. Pokud tedy například flashnete novou ROMku, je návrat chomp SMS do původního stavu otázkou několika mála klepnutí.

Další funkce – zde najdete položky, „které se jinam nevešly“:

Zabezpečení a Blacklist Zabezpečení a Blacklist

Další funkce Další funkce

Nákup kreditů Nákup kreditů

 • Levnější zprávy SMS – textovky jsou posílány přes síť chomp SMS, což by mělo být levnější než tradiční cestou. V takovém případě je ale nutné zakoupit kredity, přičemž cena začíná na 12 dolarech za 105 SMS (cca 240 Kč, tj. 2,30 Kč/SMS) a končí na 120 dolarech za 1200 SMS (2 405 Kč, tj. 2 Kč/SMS). Pro našince tedy většinou tento způsob nebude výhodný. Zakoupením kreditu se ovšem zbavíte reklam v aplikaci.
 • Podpis ve zprávě – text, který bude automaticky vkládán na konec každé odesílané SMS.
 • Zobrazení smajlíků – na výběr je styl iPhone, Android nebo ASCII.
 • Vždy ukazovat čas – běžně je u zpráv v konverzaci zobrazována časová značka každých 15 minut. Po aktivaci této volby bude časový údaj u každé SMS.
 • Ukázat počet zpráv – zobrazuje v seznamu konverzací počet zpráv.
 • Ukázat číslo v záhlaví – v konverzaci zobrazuje kromě avataru a jména také telefonní číslo, se kterým komunikace probíhá.
 • Indikátor odesílání a Indikátor během odesílání – grafické zobrazení probíhajícího a proběhlého odesílání zprávy.
 • Počítadlo zpráv přes operátora – ukazuje počet odeslaných zpráv. Nepodporuje automatické „nulování“ v zadaný den – tuto operaci je nutné provést manuálně tlačítkem Resetovat počítadlo.

Podpis Podpis

Styl smajlíků Styl smajlíků

Počítadlo zpráv Počítadlo zpráv

Resumé

chomp SMS je do posledního detailu propracovaný správce textových a multimediálních zpráv, který nabídne takřka veškeré myslitelné funkce. V první řadě musíme ocenit kompletní lokalizaci do češtiny, přizpůsobitelné grafické rozhraní, možnost nastavení upozornění pro jednotlivé kontakty a automatické odesílání zpráv v zadaný den a čas. Na své si přijdou také příznivci smajlíků, kterých je v aplikaci opravdu pořádná porce. Užitečné mohou být také textové šablony a hromadné rozesílání SMSek. Češi a Slováci jistě ocení automatické odstraňování diakritiky, díky kterému nepřijdou o drahocenná písmenka.

K dokonalosti tak chybí snad jen možnost uzamknutí konverzace se zvolenými kontakty heslem nebo PINem. Aplikaci chomp SMS je možné stáhnout zdarma, což dosud učinilo více než pět milionů uživatelů. Průměrná známka v Obchodě Play je 4,3, instalační balíček velký 5,9 MB lze použít na zařízeních s Androidem 2.2 a vyšším.

Za spokojené uživatele necháme promluvit Miloše Staňka, který ke svému pětihvězdičkovému hodnocení napsal: „Tato aplikace je lepší, rychlejší a menší než ostatní, a lze uložit nastavení aplikace.“ Svůj názor přidal také David Tomášek: „Hledal jsem aplikaci, která pošle SMS s ořezanou diakritikou. Tato naprosto vyhovuje, není velká, umí SMS pop i na zamčeném telefonu. K předchozímu komentáři – „compact feature“ funguje tak, že neořezává diakritiku, pokud se tím nezmenší počet zpráv. Pokud tedy napíši „Příliš žluťoučký kůň“, tak to pošle s diakritikou, protože i s ní to vede na pouze jednu zprávu. Docela inteligentní přístup.“

Chomp SMS
Chomp SMS

Alternativní aplikace na správu SMS a MMS

V minulosti jsme na našem portále recenzovali tyto aplikace na správu textových zpráv:

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

S překonanou čtyřicítkou je s náskokem nejstarším členem redakce :-). Před několika lety hypoteticky vymyslel operační systém svých snů, aby následně zjistil, že přesně na… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (28)