Bezdrátové technologie: Co je NFC a jak ho využít?

nfc platby telefonem android pay

Doby, kdy ke propojení jednotlivých zařízení v naší domácnosti bylo potřeba kabelu, jsou takřka pryč. Většina dnešních přístrojů již tuto disciplínu zvládá bezdrátově pomocí některé z bezdrátových technologií. Jednou z nich je také NFC – technologie, která může být velice užitečná, ale spousta začínajících uživatelů vlastně ani neví, jak funguje a co vše nám umožňuje. Převážně pro ně je dnešní článek určen, ale užitečné a zajímavé informace zde najdou jistě i ti zkušenější z nás. NFC si blíže představíme a společně se podíváme, kdy a jak je možné jej využít v praxi.

Co je to NFC?

nfc (1)

NFC je zkratka anglického spojení Near Field Communication (Komunikace na blízkou vzdálenost) a slouží k bezdrátové komunikaci mezi jednotlivými elektrickými přístroji. Díky stále většímu rozšíření nám NFC může značně urychlit některé situace, které nastanou v každodenním životě. Samotná komunikace funguje na podobném principu jako starší technologie RFID a probíhá mezi aktivním vysílačem a pasivním prvkem. Při blízkém kontaktu těchto dvou prvků zahájí vysílač komunikaci na frekvenci 13,56 MHz, čímž vytvoří elektromagnetické pole, které dokáže napájet pasivní přijímač. Z tohoto důvodu klasický NFC štítek nepotřebuje žádné napájení. Samotná komunikace potom probíhá do maximální vzdálenosti 4 cm. Tento fakt je považován za jeden z ochranných prvků, neboť nehrozí žádné nebezpečí v podobě jiného zařízení, které by se snažilo připojit do probíhající komunikace.

Jak a kde ho využít?

201306Is-NFC-Still-a-Vulnerable-Technology

S narůstající oblibou bezdrátových komunikací se můžeme s touto technologií setkávat na stále větším počtu míst. V začátcích bylo NFC používáno především k přenosu kontaktů a URL adres. Postupem let se tato technologie rozšířila také do platebních karet MasterCard, což umožnilo první bezkontaktní placení a dnes je tento způsob plateb zcela samozřejmý. Dnes je však možné tuto technologii využít ke konfiguraci sítě Wi-Fi nebo například ke čtení jízdních řádů opatřených patřičným NFC tagem. Vše záleží pouze na jeho konfiguraci.

NFC štítky

NFC-tag

Jedná se o pasivní NFC štítky, které obsahují nejrůznější data, jenž lze nejen číst, ale také přepisovat. Přepsání je ovšem možné pouze v případě, že data nejsou nikterak uzamčena nebo šifrována. Do jednotlivých tagů je možno naprogramovat takřka jakákoli data, jako jsou hesla, PIN kódy a nejrůznější informace. Můžeme najít nejrůznější množství samolepek rozdílných tvarů a velikostí. Dále mohou funkci těchto štítků plnit také klíčenky, náramky, přívěsky apod.

Typy NFC štítků

Jednotlivé NFC štítky se mohou lišit především tím, jaký čip obsahují. Na trhu tedy najdeme několik druhů, přičemž ty jsou rozdílné především ve velikostech paměti nebo rychlosti zápisu.

Typ Režim Kapacita Rychlost zápisu
Typ 1 čtení/zápis 96 B – 2 kB 106 Kb/s
Typ 2 čtení/zápis 48 B 106 Kb/s
Typ 3 čtení/zápis, jen čtení až 1 MB 212 – 424 Kb/s
Typ 4 čtení/zápis, jen čtení 32 kB 106 – 424 Kb/s

Druhy komunikace

Samotná komunikace probíhá ve třech různých režimech. Každý z nich je určen pro jiný druh komunikace. Rozlišujeme připojení mezi pasivním a aktivním NFC čipem. Pro vzájemnou komunikaci vznikl jednotný formát NDEF.

1. peer-to-peer

Tento druh přenosu je používán při komunikaci mezi dvěma aktivními NFC přístroji a umožňuje mezi nimi vzájemnou výměnu kontaktů, dat atp. Obě strany tedy mohou přijímat i vysílat, ne však současně. Maximální rychlost přenosu dosahuje 424 kb/s.

2. reader/writer

Zde celý proces spočívá pouze ve čtení nebo zápisu dat z/do pasivního NFC čipu. Najít ho můžeme například při bezkontaktních platbách, kdy je celý proces přenosu dat mezi kartou/telefonem a čtečkou zašifrován. Přenosová rychlost je 106 kb/s.

3. card emulation

Tento režim umožní, aby se aktivní NFC zařízení mohlo chovat jako to pasivní. Jakmile tedy dojde ke spojení v tomto režimu, jeví se jako aktivní zařízení čtečka. Využití tohoto režimu nalezneme například při používání elektronických jízdenek nebo vstupenek.

nfc-graphic

Jak je vidět, tato technologie nalezne své uplatnění při nejrůznějších typech bezdrátové komunikace a její obliba roste. O tom vypovídá také fakt, že stále více výrobců mobilních telefonů přidává její podporu do svých přístrojů.

Vlastníte zařízení podporující NFC a využíváte ho?

Kuba Drhlík
O Autorovi - Kuba Drhlík

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (26)